Logo mobilne

Tamiza

Wall tiles

Tamiza 3

Tamiza 3

Wall tile

250 x 200 mm

Gloss

1.4 m2

Wall decors

Tamiza 2

Tamiza 2

Wall decor

250 x 200 mm

Gloss

20 pcs.

Wall strips

Tamiza 2A

Tamiza 2A

Wall strip

200 x 124 mm

Gloss

40 pcs.

Tamiza 2B

Tamiza 2B

Wall strip

200 x 74 mm

Gloss

60 pcs.

Ceramic profiles

Echo 4L

Echo 4L

Ceramic profile

200 x 50 mm

Gloss

60 pcs.

Sigma 4L

Sigma 4L

Ceramic profile

200 x 20 mm

Gloss

144 pcs.

Porcelain stoneware tiles

Pulpis Crema POL

Pulpis Crema POL

Porcelain stoneware tile

598 x 598 mm

Polished

1.43 m2

R