Cookies

Serwis korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.

Logo mobilne

Obowiązek informacyjny

W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jednocześnie informujemy, że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych są:

Ceramika Tubądzin II spółka z o.o., 95-035 Ozorków, ulica Armii Krajowej 20, KRS: 0000207852, 732-18-13-880, REGON: 472196411
Ceramika Tubądzin III spółka z o.o. spółka komandytowa, 98-200 Sieradz, ulica Dworska 28, KRS 0000574739, NIP: 8272308466, REGON: 362457466
Ceramika Tubądzin spółka z o.o., 98-285 Wróblew, Tubądzin 31, NIP: 827-000-73-35, REGON: 005266429
Tubądzin Management Group spółka z o.o., 95-035 Ozorków, Cedrowice Parcela 11,KRS: 0000286217, NIP: 732-20-83-952, REGON: 100383200

2. W celu należytej ochrony Państwa danych osobowych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected];

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością gospodarczą oraz wzajemną współpracą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i F RODO, w tym w szczególności w celu:

a. prawidłowego wykonania zawieranych z Państwem umów,
b. rozliczeń finansowo – księgowych,
c. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, wyłącznie jednak w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na takie działania, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
d. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń;
e. obsługi procedury reklamacyjnej;

4. Państwa dane osobowe były i są pozyskiwane wyłącznie w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami w zakresie prowadzonej działalności i obejmują imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, numer rachunku bankowego, a w przypadku przedsiębiorców także numery NIP, REGON, KRS oraz adres siedziby;

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom ( w tym również do państw trzecich) wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy, realizacji przewidzianych prawem obowiązków Administratorów, ochrony praw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratorów w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Informujemy ponadto, że podmioty takie zostaną zobowiązane na mocy zawartych z Administratorami umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby należycie chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przekazywane również podmiotom, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

6. każda osoba, której dane osobowe są zbierane, ma prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.