Cookies

Serwis korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.

Logo mobilne

Polityka cookies

I. Postanowienie wstępne

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1489 z późn. zm.) Tubądzin Management Group Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę  Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Ilekroć w niniejszej Polityce używa się pojęcia:

Administrator – oznacza spółkę Tubądzin Management Group Sp. z o.o. z siedzibą w Cedrowicach Parcela 11 (95-035 Ozorków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286217, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 49 200 000 zł., w całości opłaconym, NIP: 732 20 83 952, REGON: 100383200, e-mail: [email protected], zwaną dalej ‘TMG”.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz którego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, która korzysta z serwisu lub z którą zawarta może być umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą TMG prowadzi serwis internetowy, działający w domenie ceramika-domino.pl.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies – oznacza niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny TMG.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

§ 1

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przeniknięcie do Urządzeń Użytkownika niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

§ 2

1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

a) niezbędne pliki Cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) wydajnościowe pliki Cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c) funkcjonalne pliki Cookies –  umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu m.in. w zakresie wybranego języka, bądź regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rodzaju czcionki, wyglądu strony internetowej;

d) zewnętrzne pliki Cookies – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny;

e) sesyjne pliki Cookies – to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

f) stałe pliki Cookies – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe z pominięciem funkcji, które ze swojej strony natury wymagają Cookies.

III. Cele wykorzystania Cookies

§ 1

1. Administrator wykorzystuje Cookies w celach:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, co pozwala rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu m.in. możliwości dostosowania dostarczanych informacji do Użytkownika;

c) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;

d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

e) optymalizacji i wydajności usług świadczonych przez TMG.

§ 2

1. TMG wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a) Google Analytics (Administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA);

b) Facebook Connect (Administrator Cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA, Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

IV. Warunki przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cookies

§ 1

1. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki do Urządzenia Użytkownika. Powyższe ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Serwisu.

2.  TMG informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. TMG przechowuje pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu do konta.

§ 2

1. TMG wskazuje także, że pliki Cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez TMG, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

2. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
– Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
– Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
– Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

3. TMG informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików Cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Usługi lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

V. Dane zawarte w logach systemowych

§ 1

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie, wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą TMG jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

VI. Pozostałe informacje

§ 1

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez TMG Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: [email protected].

2. Niniejsza Polityka jest dostępna na stronie internetowej www.ceramika-domino.pl oraz w siedzibie TMG.